Wykorzystujemy materiały z odzysku

Wszystkie formy użytkowe zaprojektowane i wykonane przez naszą pracownię powstają z materiałów wtórnych lub z przedmiotów używanych.

Iwona Gołębiewska pracuje nad syfonem do wiszącej lampyIwona Gołębiewska podczas wstępnej obróbki materiałowej kolorowych syfonów z aluminium.

Iwona Gołębiewska pracuje nad syfonem do wiszącej lampyKiedyś używane prawie w każdym domu, teraz nikomu niepotrzebne. Ale czy na pewno?...

Podstawowym kryterium doboru materiałów, które nazywamy umownie tworzywem, jest przydatność do odzysku. W tym względzie stosujemy kilka ocen. Każde tworzywo powinno:

  • pochodzić ze sprawdzonych i legalnych źródeł (zakłady przetwórcze, osoby prywatne – w tym kolekcjonerzy staroci);
  • posiadać unikatowe walory wizualne;
  • nadawać się do bezpiecznej obróbki mechanicznej (gięcie, cięcie, wiercenie, szlifowanie, gratowanie, wygładzanie powierzchni);
  • być bezpieczne dla zdrowia i higieny przyszłego użytkownika.
  • Do wykonywania naszych form użytkowych stosujemy metale, tworzywa sztuczne, drewno, szkło i tkaniny.